Μοιραστείτε το

Στην εποχή της ταχύτητας και της αυξημένης πίεσης, η διαχείριση των προσωπικών ευθυνών και η αναζήτηση ενδυνάμωσης από ειδικούς αποκτούν κεντρικό ρόλο.

Στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής, ο Σύμβουλος συμβάλλει να μάθει ο συμβουλευόμενος να παίρνει την ευθύνη τη ζωής του.

Παρέχει τις κατάλληλες καθοδηγήσεις για αυτοενδυνάμωση και προσωπική ανάπτυξη και ΔΕΝ αναλαμβάνει τις ευθύνες του συμβουλευόμενου.

Η κατανόηση και η αποδοχή της προσωπικής ευθύνης είναι θεμελιώδης για την αυτοβελτίωση και την αυτοδιαχείριση. Η πλήρης ανάληψη ευθυνών για τις δικές του επιλογές και αντιδράσεις μπορεί να φαίνεται δύσκολη, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζει προκλήσεις ή αναποδιές. Ωστόσο, μέσα από την ανάληψη των ευθυνών αυτών, ο άνθρωπος ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερη αυτονομία και ελευθερία.

Ο Σύμβουλος προτείνει στους συμβουλευόμενους να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τις δράσεις τους, προωθώντας την ενδυνάμωση και τον έλεγχο των αποφάσεών τους. Δεν πρόκειται για μοναχικό ταξίδι, αλλά για μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη συνεργασία με τον Σύμβουλο για καθοδήγηση και υποστήριξη, χωρίς όμως να υποκαθιστά την προσωπική ανάληψη ευθυνών.

Μερικά από τα εργαλεία και τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί ένας Σύμβουλος για την ενδυνάμωση ενός συμβουλευόμενου, είναι:

  • Θέτοντας ένα σαφές πλαίσιο: Διευκρινίζει από την αρχή στον συμβουλευόμενο ότι είναι στη διάθεσή του να τον βοηθήσει να βρει τις κατάλληλες λύσεις και απαντήσεις για τη ζωή του, αλλά η ευθύνη της ζωής του είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη και αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις όπως και θα έχει τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων.
  • Ενίσχυση της αυτοαντίληψης: Βοηθάει το συμβουλευόμενο, με συνεδρίες και εργαλεία αυτοανακάλυψης και αυτοαξιολόγησης, να αναγνωρίσει τις ικανότητές του και τη δύναμή του να επιλύει προβλήματα.
  • Χρησιμοποιώντας ερωτήσεις οδηγούς: Χρησιμοποιεί τις κατάλληλες ερωτήσεις που οδηγούν τον συμβουλευόμενο να αναπτύξει τις δικές του σκέψεις και την αυτοανάλυση, ώστε να βρίσκει τις δικές του λύσεις και να σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του.
    Παραδείγματα τέτοιων ερωτήσεων μπορεί να είναι: «Τι νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση;» «Θεωρείς ότι θα είσαι καλύτερα αν παραμείνεις σε αυτή την κατάσταση ή μπορείς να κάνεις κάτι άλλο;», «Ποιες μπορεί να είναι κάποιες άλλες εναλλακτικές;».
  • Καθοδηγώντας μέσω παραδειγμάτων: Αναφέρει στον συμβουλευόμενο πώς άλλοι άνθρωποι σε παρόμοιες καταστάσεις ανέλαβαν τις ευθύνες τους και πέτυχαν. Τα παραδείγματα επιτυχίας εμπνέουν και ενισχύουν τη θέληση για αυτοβελτίωση.
  • Παρέχοντας ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση: Ο Σύμβουλος ενθαρρύνει σταθερά και διαρκώς την αυτοεκτίμηση του συμβουλευόμενου με θετική ανατροφοδότηση για τις προσπάθειες και τις επιτυχίες του.
  • Θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους: Βοηθάει τον συμβουλευόμενο να θέτει στόχους που είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, σχετικοί και χρονικά περιορισμένοι (SMART). Η θέση στόχων βοηθάει στην αποτύπωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και αποτελούν έμπνευση για περαιτέρω βελτίωση.

Στο ταξίδι προς την προσωπική ανάπτυξη και την αυτοενδυνάμωση, η επιλογή του σωστού Συμβούλου είναι καθοριστική.

Ένας ικανός σύμβουλος δεν είναι απλά ένας οδηγός ή ένας μέντορας. Είναι κάποιος που θα σε βοηθήσει να πατήσεις γερά στα πόδια σου, προκειμένου να αναλάβεις τις ευθύνες σου με επιτυχία.

Η σχέση με τον Σύμβουλό σου πρέπει να χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, αμοιβαίο σεβασμό και, πάνω απ’ όλα, από μια καθαρή κατανόηση των στόχων και των αναγκών σου.

Είναι αυτός που θα σε ενθαρρύνει να εξερευνήσεις τα δικά σου όρια, να δοκιμάσεις νέες στρατηγικές και να αναπτύξεις μια αυτόνομη στάση απέναντι στη ζωή.

Ο σωστός Σύμβουλος θα είναι αυτός που θα σε καθοδηγεί να εξελίσσεσαι και να ανθίζεις, ενώ παράλληλα θα σε βοηθάει να βαδίζεις αδιάκοπα προς την επίτευξη των στόχων σου, αυτόνομα και με αξιοπρέπεια.

Στην επιλογή ενός Συμβούλου, λοιπόν αναζήτησε κάποιον που να συνδέεται με τις δικές σου αξίες, να κατανοεί τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς σου και που είναι πρόθυμος να δουλέψει μαζί σένα, για σένα!

Αν θεωρείς ότι χρειάζεσαι βοήθεια για κάποιο θέμα,
εδώ είμαι να το συζητήσουμε!


Μοιραστείτε το