Μοιραστείτε το

Ένα από τα πιο δημοφιλή πλαίσια για στοχοθεσία είναι το SMART που διατύπωσε ο George T. Doran το 1981. Το πλαίσιο SMART σημαίνει ότι κάθε ένας από τους στόχους που θέτουμε για την επίτευξη του ονείρου μας πρέπει να είναι συγκεκριμένος, μετρήσιμος, εφικτός, σχετικός/ρεαλιστικός και χρονικά οριοθετημένος.

Το αγγλικό ακρωνύμιο SMART σχηματίζεται από τις λέξεις:

 • Specific – Συγκεκριμένος
 • Measurable – Μετρήσιμος
 • Attainable (Εφικτοί), ή
 • Agreed Upon – Αποτέλεσμα Συλλογικής Απόφασης
 • Relevant – Σχετικός
 • Time-Based Goals – Οριοθετημένος Χρονικά

 Συγκεκριμένος

Όσο πιο συγκεκριμένος είναι ένας στόχος, τόσο πιο ξεκάθαρο είναι το μήνυμα που δίνουμε στον εαυτό μας ή όλα τα μέλη μιας ομάδας, γιατί είναι σημαντικό όλοι όσοι περιλαμβάνονται να κυμαίνονται στην ίδια συχνότητα.

Όταν, λοιπόν, καταστρώνουμε τα σχέδιά μας και συλλογιζόμαστε έναν στόχο, αναρωτιόμαστε:

 • Τι θέλω να πετύχω;
 • Γιατί είναι σημαντικός αυτός ο στόχος;
 • Ποιος εμπλέκεται;
 • Που βρίσκεται;
 • Ποιοι πόροι ή όρια εμπλέκονται; (Τι πρέπει να γίνει, από ποιον;, χρειάζονται χρήματα, ώρες ; )

Μετρήσιμος

Μόνο αν είναι μετρήσιμος ένας στόχος μπορούμε να διαπιστώσουμε αν όντως τον πλησιάζουμε. Αναρωτιόμαστε λοιπόν:

 • Τι είδους αριθμητική τιμή μπορώ να προσδώσω στο αποτέλεσμα του συγκεκριμένου στόχου;
 • Πώς θα καθορίσω τι αποτελεί καλό αποτέλεσμα και τι όχι;

Attainable (Εφικτοί)

Ένας “εφικτός” στόχος πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του την ικανότητα τη δική μας ή της ομάδας, ως προς την δυνατότητα επίτευξής του. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχει βάσιμες και πραγματοποιήσιμες ρίζες.

Παράδειγμα με Μαραθωνοδρόμο.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εδραιώσουμε τους στόχους μας στην πραγματικότητα, ώστε να επιτυγχάνουμε την πρόοδο και όχι να προεξοφλούμε την αποτυχία και την απογοήτευσή μας.

Αποτέλεσμα Συλλογικής Απόφασης

Όταν θέτουμε έναν στόχο σαν ομάδα, θα πρέπει να συζητείται με όλη την ομάδα και να λαμβάνονται υπόψιν τα σχόλια όλων των συμμετεχόντων. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε αν ο στόχος που συζητάμε μοιάζει ρεαλιστικός για όλους.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν:

 • Έχω συζητήσει το στόχο αυτό με όλους όσους περιλαμβάνονται;

Σχετικός

Οι στόχοι θα πρέπει να είναι σχετικοί με τις πραγματικές μας αξίες και προτεραιότητες στη ζωή. Αν ένας στόχος δεν αντικατοπτρίζει το που θέλουμε  να φθάσουμε στη ζωή μας, τότε δεν υπάρχει πραγματικός λόγος να τον επιδιώξουμε και να προσπαθήσουμε να τον πετύχουμε.

Κατά την σχεδίαση σκεφτόμαστε λοιπόν:

 • Είμαστε σε θέση να πετύχουμε αυτό το στόχο;
 • Έχουμε τα μέσα που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος;
 • Το αποτέλεσμα θα μας ωφελήσει πραγματικά;

Οριοθετημένος Χρονικά

Ορίζοντας ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο για την επίτευξη του στόχου, μας βοηθάμε να κινητοποιούμαστε.

Θα πρέπει, λοιπόν να απαντήσουμε στις εξής ερωτήσεις:

 • Ως πότε θα πρέπει να έχει επιτευχθεί ο στόχος;
 • Υπάρχει κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα;
 • Υπάρχουν κάποια προκαταρκτικά στάδια που απαιτούνται; Αν ναι, ποια είναι αυτά;  

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:
Όνειρα και Στόχοι: 9 σημαντικές διαφορές
Βάζω τους στόχους μου σε τάξη !

 

Αν σου άρεσε το άρθρο, μπορείς να γραφτείς και στο newsletter μου.
Μου λένε ότι στέλνω ενδιαφέρονται θέματα 🙂


Μοιραστείτε το