Μοιραστείτε το

Ο εγκέφαλός μας, το μυαλό μας δηλαδή, διακρίνεται σε δύο επίπεδα: το συνειδητό, που είναι το αντικειμενικό μέρος της νόησής μας, το «λογικό» και το υποσυνείδητο, που είναι το υποκειμενικό κομμάτι του μυαλού μας, το «μη λογικό».

Το συνειδητό μυαλό: Ο οδηγός των συνειδητών επιλογών

Το συνειδητό μυαλό αποτελεί την πύλη της ενεργούς αντίληψης και επεξεργασίας της πληροφορίας που λαμβάνουμε από τον εξωτερικό μας κόσμο.

Συγκεντρώνει τις πληροφορίες που χρειάζεται να επεξεργαστεί μέσα από τις πέντε αισθήσεις μας. Παρατηρεί το εξωτερικό περιβάλλον, αποκωδικοποιεί μηνύματα, συσσωρεύει γνώση κι εμπειρία, μαθαίνει.

Είναι το τμήμα της ψυχολογικής μας δομής που εργάζεται συνειδητά και μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε, να αναλύουμε και να σχεδιάζουμε τις ενέργειές μας. Στον πυρήνα του, το συνειδητό μυαλό αναλαμβάνει τη διαχείριση των καθημερινών μας δραστηριοτήτων και επιλογών, λειτουργώντας σαν ο “λογιστικός” των σκέψεων και των αποφάσεων μας.

Ρόλος στην Αυτογνωσία και τη Δράση

Το συνειδητό μυαλό είναι εκείνο που μας επιτρέπει να είμαστε “παρόντες” στην τρέχουσα στιγμή και να αντιδρούμε αποτελεσματικά σε διάφορες καταστάσεις. Μέσω αυτού, μπορούμε να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος, να προβληματιστούμε σχετικά με τις ηθικές διαστάσεις μιας πράξης και να κάνουμε επιλογές που αντανακλούν τις αξίες και τους στόχους μας.

 Επιρροή στις συνειδητές αποφάσεις

Η ικανότητα του συνειδητού μυαλού να επεξεργάζεται πληροφορίες και να παράγει λογικές σκέψεις είναι κρίσιμη για τη λήψη αποφάσεων. Κάθε συνειδητή σκέψη μπορεί να οδηγήσει σε ενέργειες που επηρεάζουν όχι μόνο τον ίδιο μας τον εαυτό αλλά και τους γύρω μας. Μέσω της συνειδητής σκέψης, έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε διαφορετικές εναλλακτικές πριν αποφασίσουμε, ενισχύοντας τη δυνατότητά μας να επιλέγουμε βάσει λογικής και όχι μόνο συναισθημάτων.

Ανάπτυξη και ενδυνάμωση

Το συνειδητό μυαλό, μας παρέχει επίσης την ικανότητα να μαθαίνουμε και να αναπτυσσόμαστε. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης, μπορούμε να επεκτείνουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας, να αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις και να βελτιώνουμε τις αποφάσεις μας. Είναι ο συνειδητός νους που μας επιτρέπει να ορίζουμε στόχους, να σχεδιάζουμε στρατηγικές και να επιδιώκουμε την επίτευξή τους με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο.

Το συνειδητό μυαλό, λοιπόν, είναι το εργαλείο μέσω του οποίου ελέγχουμε τη ζωή μας, αξιοποιούμε τις ευκαιρίες και διαμορφώνουμε το μέλλον μας. Είναι η θεμελιώδης βάση για τη συνειδητή ανάπτυξη και αυτοβελτίωση.

Το Υποσυνείδητο: Ο αθέατος ρυθμιστής

Το υποσυνείδητο μυαλό αποτελεί έναν ισχυρό και συχνά αθέατο ρυθμιστή της συμπεριφοράς μας, λειτουργώντας στα “παρασκήνια” της ψυχικής μας δραστηριότητας. Ενώ το συνειδητό μυαλό αναλαμβάνει τις συνειδητές επιλογές και αποφάσεις, το υποσυνείδητο επηρεάζει τις σκέψεις και τις πράξεις μας μέσω βαθύτερων, αυτόματων διεργασιών.

 Αποθήκη αναμνήσεων και συναισθημάτων

Το υποσυνείδητο μυαλό λειτουργεί ως μια εκτενής αποθήκη αναμνήσεων και συναισθημάτων. Κάθε εμπειρία, διδασκαλία, συναίσθημα και ανάμνηση αποθηκεύεται εκεί, σχηματίζοντας ένα ισχυρό υπόβαθρο που επηρεάζει τις αντιδράσεις και τις αποφάσεις μας σε ασυνείδητο επίπεδο.

 Επιρροή στη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις

Ακόμη και όταν δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι, το υποσυνείδητο μυαλό οδηγεί τις συμπεριφορές μας μέσω των προγραμματισμένων αντανακλαστικών και αυτόματων συνηθειών που έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, αναστολές και φόβοι που προκύπτουν σε κάποιες καταστάσεις συχνά έχουν ρίζες σε παλαιότερες εμπειρίες που έχουν “καταχωρηθεί” στο υποσυνείδητό μας.

 Πεποιθήσεις και Αυτοεικόνα

Το υποσυνείδητο περιέχει επίσης βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις που διαμορφώνουν την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίμησή μας. Οι αντιλήψεις αυτές μπορούν να είναι ενδυναμωτικές ή περιοριστικές και συχνά επηρεάζουν το πώς αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητές και τις ευκαιρίες μας στη ζωή.

Αλλαγή και Αυτοβελτίωση

Ενώ το υποσυνείδητο μυαλό είναι ένας ισχυρός παράγοντας στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς μας, είναι επίσης προσβάσιμο και μπορεί να επαναπρογραμματιστεί μέσω διαφόρων τεχνικών όπως ο ΝευροΓλωσσικός Προγραμματισμός (NLP), η Συστημική Αναπαράσταση, η Υπνοθεραπεία, ενεργειακές Τεχνικές, οι επαναλαμβανόμενες θετικές επιβεβαιώσεις και αρκετές άλλες.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσουμε θετικά την αυτοαντίληψη και τη συμπεριφορά μας, προωθώντας την προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση.

Λίγα στοιχεία για να κατανοήσουμε τη δύναμη του υποσυνείδητου:

Όπως είπαμε, είναι μια τράπεζα που αποθηκεύονται όλες οι αναμνήσεις, τα συναισθήματα και οι πεποιθήσεις μας και δεν  κοιμάται ποτέ.

  • Το υποσυνείδητο επεξεργάζεται 20 εκατομμύρια bits/δευτερόλεπτο και το συνειδητό μόνο με 40 bits/δευτερόλεπτο.
  • Δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά και δεν μπορεί να σχηματίσει ορθολογικό τρόπο σκέψης κι επιχειρήματα.
  • Δεν μπορεί να ελέγξει εάν οι σκέψεις που περνάνε σε αυτό είναι σωστές ή λανθασμένες, αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή αν είναι ψεύτικες, αν είναι καλές ή κακές.
  • Δεν ακούει σε λέξεις όπως το «μην» και το «δεν».
  • Το υποσυνείδητό μας δέχεται όλες τις σκέψεις σαν να είναι πραγματικότητα ακόμα και όταν δεν είναι. Εάν κάτι το πιστέψουμε με το συνειδητό μας και τοπροβάλλουμε στο υποσυνείδητο, εκείνο θα το δεχτεί σαν αλήθεια.
  • Το υποσυνείδητο ορίζει το 95% της ύπαρξης μας.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το θέμα
και να είσαι περισσότερο συνειδητός στις αποφάσεις σου,
δες το εργαστήριο “Η δύναμη των Πεποιθήσεων

Η δύναμη των Πεποιθήσεων

Μοιραστείτε το