Πόση αλήθεια γνωρίζουμε άραγε;

Πόσες φορές μπορεί από την ασφάλεια του παρατηρητή να έχουμε κρίνει ανθρώπους και καταστάσεις, γνωρίζοντας ...