Εσύ πόσες ευθύνες φορτώθηκες σήμερα;

Πόσες φορές έχεις φθάσει στο τέλος μια μέρας και νοιώθεις ότι δεν έχεις ολοκληρώσει τίποτα από αυτά που ήθελες;