Δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι – μόνο φοβισμένοι και πληγωμένοι

Πόσες φορές έχεις πει ή έχεις σκεφτεί ότι κάποιος είναι «κακός άνθρωπος»; Ή έχουν αποκαλέσει εσένα έτσι;