Οι ιδέες δεν αξίζουν τίποτα, αν δεν τις συνοδεύει η εφαρμογή τους.

Ακόμα και η ελάχιστη εφαρμογή αξίζει πάντα περισσότερο από τι πιο σπουδαίες προθέσεις.