Να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων.

Δεν μπορείς να ζήσεις τόσο πολύ ώστε να τα κάνεις όλα μόνος σου.