Ο αισιόδοξος σας κοιτάει στα χέρια και ο απαισιόδοξος στα πόδια.