Το πιο σημαντικό ερώτημα για τη δουλειά σου δεν είναι «πόσα παίρνω».
Το πιο σημαντικό ερώτημα είναι «σε τι εξελίσσομαι».