Η ανάγνωση του χάρτη της Γεωμετρίας της ψυχής από τον Νίκο Αυγερινό ήταν μια πολύ χρήσιμη και κατατοπιστική εμπειρία, ως προς την συνάντηση του συνειδητού Νου με τις προδιαγραφές του θείου σχεδίου που έχει ορίσει η Ψυχή.
Κάποια στοιχεία που αποκαλύπτονται στον χάρτη αφυπνίζουν δυναμικές που ενυπάρχουν, άλλα στοιχεία επιβεβαιώνουν εντυπώσεις που έχει για τη διαδρομή του και τις προσλαμβάνουσες ο αναζητητής, άλλα στοιχεία προσφέρονται για βαθύτερο εντοπισμό από τον αναζητητή και γίνονται έναυσμα για περαιτέρω θεραπευτική προσωπική πρακτική που θα τον οδηγήσουν στην απελευθέρωση από αυτά.
Συνολικά, όλα τα στοιχεία που αποκαλύπτονται εμβαθύνουν στην ύπαρξη και βοηθούν τον αναζητητή στη θέαση της αλήθειας του.
Ο Νίκος Αυγερινός είναι ένας ιδανικός εισηγητής του χάρτη, πολύ ευγενικός, με πολύ θετική ενέργεια και διακριτικά ως ενδιάμεσος μεταξύ του χάρτη και του αναζητητή χωρίς ιδιαίτερη προσωπική υποκειμενική εμπλοκή, ώστε να επηρεάσει τον αναζητητή πέρα από όσα αποκαλύπτει ο χάρτης, πράγμα που βοηθά πολύ την διαδικασία. Λειτουργεί ως ένα καθαρό κανάλι ερμηνείας του χάρτη και γίνεται Φωτεινός σηματοδότης στη διαδικασία του Γνώθι σ’ αυτόν για την ψυχή που επιθυμεί να θυμηθεί και να συναντηθεί με την αλήθεια της.