Εξαιρετικός επαγγελματίας που προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με βαθιά γνώση στο αντικείμενο του!

Πρόσφατα ολοκλήρωσα την εκπαίδευση “Ολιστικό Επιχειρείν” η οποία με υποστήριξε να κάνω τα επόμενα βήματα μου ως ελεύθερη επαγγελματίας.

Οι γνώσεις και η υποστήριξη που έλαβα από τον Νίκο και την εκπαίδευση του ήταν πραγματικά πολύ ουσιαστικές και καθοριστικές για την πορεία μου!