Η επιτυχία έρχεται σε εκείνους που διαθέτουν τη Συνείδηση της Επιτυχίας

Η αποτυχία έρχεται σε εκείνους που αδιάφορα αφήνουν τον εαυτό τους να αποκτήσει τη Συνείδηση της Αποτυχίας