Μην περιμένετε.
Η στιγμή δεν θα είναι ποτέ «ακριβώς κατάλληλη»

Κάθε επίτευγμα, κάθε αποκτημένος πλούτος έχει ως αφετηρία μια ιδέα