Οι πάντες ονειρεύονται να γίνουν θρύλοι μέχρι την στιγμή που φθάνει η ώρα να κάνουν τη δουλειά που κάνουν οι θρύλοι.