Όταν αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη, μας τυχαίνουν.

Όταν προγραμματίζουμε, μας συμβαίνουν!