Η λύπη κοιτάζει πίσω.
Ο φόβος κοιτάζει τριγύρω.
Η πίστη κοιτάζει ψηλά!