Ο απλός άνθρωπος ελπίζει.
Ο ιδιοφυής άνθρωπος δημιουργεί