Οι άνθρωποι βλέπουν μόνο αυτά που είναι προετοιμασμένοι να δουν.