Η δουλειά του ηγέτη είναι να βοηθάει όσους δεν έχουν πίστη να αγκαλιάζουν το δικό του όραμα, τους αδύναμους να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους και τους απελπισμένους να αποκτήσουν πίστη.